PL EN

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu

Postanowienia ogólne

1. Operatorem serwisu jest firma Nieruchomości 24 Daria Dziwisz z siedzibą w Poznaniu, ul. Pamiątkowa 23/6

2. Operator oświadcza, że jest właścicielem domeny apartments24.com.pl

3. Użytkownikiem serwisu jest to osoba fizyczna lub prawna.

4. Regulamin określa warunki świadczenia usług w serwisie Apartments 24 , ustanawia także prawa i obowiązki Operatora i Użytkownika w zakresie świadczenia usług.

Publikacja danych

1. Publikowana oferta oraz dołączane pliki graficzne nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem. Polityka bezpieczeństwa

2. Apartments24.com.pl przykłada najwyższą wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Operator portalu sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu.

4.Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.

6. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rezerwacji ofert noclegowych są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji usług portalu.

7. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec Operatora, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

8.Klient ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, modyfikować je oraz usuwać. Może także odmówić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności gości , o ile ma po temu uzasadnione powody. Jednakże, w przypadku braku zgody, w pewnych okolicznościach możemy nie być w stanie dostarczyć gościowi żądanych usług. W razie chęci skorzystania z przysługujących praw dotyczących danych osobowych przechowywanych w serwisie należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem

Pliki Cookies

1. Serwis Apartments24.com.pl korzysta z plików cookies. Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Pliki cookies wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych,

4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).

5. Korzystając z serwisu Apartments24.com.pl, Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

6. Usunięcie plików cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem serwisu Apartments24.com.pl i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu.

Postanowienia końcowe

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o "Ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) przez: Nieruchomości 24 Daria Dziwisz Poznań ul.Pamiątkowa 23/6 .

2. Operator zastrzega sobie prawo do korespondencji (powiadomienia, newsletter) z Użytkownikami serwisu apartments24.com.pl.

3. Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości drogą elektroniczną do zarejestrowanych Użytkowników serwisu.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek: - złamania Regulaminu przez Użytkownika - podania nieprawdziwych (lub niepełnych) danych przez Użytkownika - działania czynników zewnętrznych (przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie w sieci teleinformatycznej itp.).